Logopedie

Een logopedist is er voor alle leeftijden

Wie denkt dat een logopedist alleen maar kinderen behandelt heeft het mis. Een logopedist is er voor alle leeftijden!

De logopedisten van ParaMáx leveren zorg op het gebied van voedings- en communicatieproblemen, alsmede problemen op het gebied van de adem.

 

Wat onderzoekt en behandelt een logopedist bij volwassenen?

Slikken: problemen met het innemen van voedsel en drank. Soms is dat niet (meer) mogelijk door een beroerte, ziekte op latere leeftijd, bij een aangeboren ziekte of zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak.

Stem: heesheid, een te zachte stem, verkeerd of te intensief stemgebruik, of het gevoel dat er continue iets in uw keel zit, voortdurend moeten schrapen of kuchen. Om stem te kunnen geven hebben we vele spieren nodig. De logopedist werkt met u aan een goed gebruik van de stem, zodat de stem behouden blijft en u nog lang kunt blijven spreken en zingen. Ook presentatietechnieken kunnen hiervan onderdeel uitmaken. De logopedisten werken in de behandeling van stembandproblemen samen met KNO-artsen tijdens het stemspreekuur.

Adem: adem is leven; adem regelt veel processen in ons lichaam. Ademen kan bemoeilijkt worden door bijvoorbeeld een chronisch verstopte neus, hoesten, kortademigheid, luchtwegklachten, hyperventilatie, enz. De logopedist geeft hiervoor ademtraining. 

Taal: wanneer het spreken, het begrijpen van taal, het lezen en/of het schrijven problemen geeft. Door de bovenstaande factoren (spreken / begrijpen / lezen / schrijven) te oefenen, kunnen we werken aan verbetering in taal en dus het communiceren. Er kan ook gekeken worden naar alternatieve communicatiemiddelen, zoals het gebruiken van schrijven of picto's als het spreken niet meer lukt. 

Spraak:als het spreken niet meer lukt of onduidelijk is geworden, bijvoorbeeld door een beroerte, een spierziekte, een hersenaandoening of een ongeval. Indien noodzakelijk leert de logopedist u te communiceren met behulp van een communicatiehulpmiddel. Gehoor:door problemen met het gehoor kunnen bijvoorbeeld stem- of spraakklachten ontstaan.

Aangezichtsverlammingen: Eén zijde van het gezicht is verslapt (gaat hangen), mogelijk door een virus, een beroerte of een andere hersenaandoening. Dit heeft invloed op het spreken en het eten en drinken, maar maakt het soms ook moeilijk om uw oog of mond te kunnen sluiten. Het is mogelijk dat er sprake is van voedsel- of speekselverlies. Het kan ook zijn dat één zijde een verminderd gevoel heeft in de mond (en mogelijk ook in de keel). Daardoor kan eten in de mond achterblijven zonder dit op te merken.
Door middel van mondmotorische oefeningen en eventueel massagetechnieken wordt hieraan gewerkt.

Uw huisarts, KNO-arts, neuroloog, internist, longarts, MDL arts en andere specialisten werken nauw samen met de logopedisten. Zij kunnen u doorverwijzen voor behandeling, maar ook voor een eenmalig onderzoek en advies.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

ParaMáx
(040) 888 90 40
Locatie Veldhoven route 52

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag
8.00 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving