Aandoeningen

Gezondheidsproblemen en hulpvragen met betrekking tot het bewegen hangen sterk samen met uw individuele leefwereld. De fysiotherapeut stemt zijn hulpverlening af op uw hulpvraag en doet dit bij voorkeur binnen een multidisciplinair kader, dus samen met andere experts. ParaMáx kan u het volgende bieden:

 • Het beïnvloeden van het bewegen in relatie tot uw leefomgeving
  • Voorste Kruisband Plastiek (VKP), prothesen
  • HNP
  • Reuma
  • Handletsel
 • Beweegprogramma’s voor chronische aandoeningen
  • Hartrevalidatie en hartfalen
  • Longrevalidatie
 •  Thema poli’s op het gebied van COPD, down, diabetes, chronische pijn, ouderen
 •  Poliklinische nabehandeling van patiënten vanuit de diverse specialismen
 •  Oefengroepen (medische fitness) voor o.a. long en hart patiënten
 •  Arbo advies, groepstraining en werkplekinspecties

    

Obesitas
Mensen met obesitas lijden aan extreem overgewicht. Er is bij obesitas sprake van een te grote hoeveelheid vet in het lichaam. Omdat obesitas is gerelateerd aan sterfte, hart- en vaatziekten, suikerziekte en sommige vormen van kanker, is het belangrijk om deze mensen goed te kunnen helpen.
Máxima Medisch Centrum (Eindhoven/Veldhoven) biedt het complete behandeltraject voor mensen met (morbide) obesitas. Dit betreft zowel de intake en paramedische behandelingen (fysiotherapie, psychologie en diëtetiek) alsmede het complete spectrum van bariatrische chirurgie. Het paramedisch behandeltraject (intensief bewegen, een goed voedingspatroon en psychologische begeleiding) is in eigen beheer goed geborgd bij Paramáx. Een deel van de mensen met extreem overgewicht komt in aanmerking voor een operatie. Bij Obesitas Centrum Máxima wordt u snel en deskundig geholpen.

  

Op de website van het Obesitas Centrum Máxima vindt u meer informatie over de aandoening en behandeling ervan.
     
Via deze link vindt u meer informatie over fysieke activiteit na bariatrische chirurgie.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

ParaMáx
(040) 888 90 40
Locatie Veldhoven route 52

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag
8.00 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving