Ergotherapie

Zo zelfstandig mogelijk

Ergotherapie helpt mensen met beperkingen of problemen in hun dagelijks functioneren om weer zo zelfstandig mogelijk de dag door te komen.Deze problemen kunnen zich binnenshuis, buitenshuis, tijdens vervoer en/of op het werk voordoen. Ergotherapeuten behandelen en trainen wat u belangrijk vindt en heeft verloren. Ergotherapeuten werken praktisch en leren u gaandeweg dingen weer zelf te doen. Als u door een langdurige of blijvende aandoening niet meer naar wens kunt functioneren, biedt ergotherapie een oplossing. Zij helpen u met het opnieuw of anders uitvoeren van bepaalde activiteiten. Of om het voorkomen of vertragen van de verergering van uw beperkingen. Een aantal voorbeelden van belemmeringen,die reden kunnen zijn contact te zoeken met een ergotherapeut:

  • Problemen bij zelfverzorging, het huishouden of bij vrijetijdsbesteding;
  • U heeft advies nodig bij de aanvraag van woningaanpassingen of vervoersvoorzieningen zoals een rollator, scootmobiel, trippelstoel etc.
  • U ziet er, omdat u regelmatig pijn heeft, tegenop om bezoek te ontvangen. U heeft het gevoel dat u daardoor in een isolement terechtkomt;
  • U ondervindt problemen in huis ten gevolge van een lichamelijke beperking en wilt uw woning graag aangepast hebben;
  • Uw partner heeft veel zorg nodig en u wilt voorkomen dat u overbelast raakt;
  • U gebruikt een rolstoel en uw woning en/of werkplek is niet toegankelijk;
  • U kunt bepaalde taken in uw werk niet meer uitvoeren ten gevolge van bijvoorbeeld overbelastingsklachten. 

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

ParaMáx
(040) 888 90 40
Locatie Veldhoven route 52

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag
8.00 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving